Onsdag 06.03.19 har vi stengt etter kl 12:00.

Ved behov for akutt hjelp, ta kontakt med:

NARDOSLETTA LEGESENTER

TLF: 73 82 10 40

Telefontid 08.30-11.45 og 12.45-15.00