Det er kun en problemstilling per konsultasjon. Grunnen til dette er for å gi deg en grundig undersøkelse/god helsehjelp på den avsatte tiden. En konsultasjon har en varighet på 15 minutter.